Hip-Hop (2)

Бас сэмпл (Хип-хоп): Extreme Sub

Бас сэмпл (Хип-хоп): Deep Duck

Бас сэмпл (Хип-хоп): Club Bass

Бас сэмпл (Хип-хоп): Amped

Бас сэмпл (Хип-хоп): After Blinds