Latin (Латино)

Бас сэмпл: Melody (Latin, Латино)

Бас сэмпл: Line (Latin, Латино)

Бас сэмпл: Gap (Latin, Латино)

Бас сэмпл: Gallo (Latin, Латино)

Бас сэмпл: Elec (Latin, Латино)

Бас сэмпл: Ebasic (Latin, Латино)

Бас сэмпл: Cooz (Latin, Латино)

Бас сэмпл: Boss Bass (Latin, Латино)

Бас сэмпл: Basic (Latin, Латино)