Hip-Hop (2)

Бас сэмпл (Хип-хоп): Rubbed

Бас сэмпл (Хип-хоп): Pulse

Бас сэмпл (Хип-хоп): Old Hard

Бас сэмпл (Хип-хоп): Muted

Бас сэмпл (Хип-хоп): Modern String

Бас сэмпл (Хип-хоп): Massive

Бас сэмпл (Хип-хоп): In-Yo-Face

Бас сэмпл (Хип-хоп): Hammer Bass

Бас сэмпл (Хип-хоп): Fuzzy

Бас сэмпл (Хип-хоп): Finger Bass